Tábor MASH 4077

Výlet do Trutnova

Jedním z výletů je také celodenní procházka Trutnovem, poznání mnoho historických památek i okolí a nebude chybět ani návštěva muzea, kde děti shlédnou bohatou expozici bitvy u Trutnova roku 1866. Také si mohou udělat alespoň malý obrázek o tom, jak vůbec vypadá okolí dětského tábora, kde stráví celých čtrnáct dnů a dozvědí se něco nového a zajímavého.

     Trutnov leží ve východočeském kraji a je nazýván vstupní branou Krkonoš – nejvyšších českých hor. Rozkládá se v malebném údolí řeky Úpy a v současné době má okolo 33 000 obyvatel. V posledních letech zde dochází k mnoha rekonstrukcích, a tak je naše město neustále zkrášlováno.

     Při procházce budou děti seznámeny s historií Trutnova. Dozvědí se o bájných počátcích města, které připomíná pověst o rytíři Trutovi a jeho boji s drakem. Zuřící drak dodnes zdobí i trutnovský znak. Také se budeme snažit dětem vylíčit, jak vlastně toto město dříve vypadalo a čím bylo charakteristické. Nebude chybět ani výklad o důležitých událostech v roce 1848 a neopomeneme ani významné datum 27. června 1866, tedy dobu prusko-rakouské války. Posléze si společně připomeneme příchod Henleina do Trutnova a následné osvobození 9. května 1945. Trutnovské Krakonošovo náměstí bude jednou z našich zastávek. Ještě dnes navozuje díky svému starobylému podloubí a mohutnému klenutí domů s rysy pozdního baroka a empíru středověkou atmosféru. Zde budou mít děti rozchod a mohou si zakoupit pro své známé a kamarády pohlednici či nějakou jinou drobnost. Nedaleko náměstí byl vybudován kostel Narození Panny Marie, jenž byl v minulých letech zrekonstruován a v současné době je velkou pýchou všech obyvatel Trutnova. Společně také navštívíme 20 metrů vysoký pomník generála Gablenze, fungující jako rozhledna, který připomíná bitvu u Trutnova roku 1866. Zajdeme se podívat k Jánské kapli z roku 1712, tedy k místu nejkrvavějších bojů bitvy u Trutnova. Děti uvidí také městský park, který je opravdu nádherný, a blízko se nacházející Síň Bohuslava Martinů v budově evangelického kostela. V této síni se pořádají různé kulturní akce, např. festival komorní hudby Trutnovský podzim.

     Děti se tak seznámí nejen s historií, nýbrž také se současností města Trutnova a jeho okolím. Samozřejmě nebude chybět ani vyžití jim velmi blízké, a to v podobě her, či návštěvy opičí dráhy nedaleko městského parku, kde si děti společně změří své síly v prolézání či zdolávání různých překážek.