Tábor MASH 4077

Storno podmínky

 1. Rodiče mají právo kdykoliv před začátkem tábora, pobytu a začátkem čerpání služeb zrušit přihlášku (odstoupit od přihlášky). Náhradník, není-li dosud zařazen mezi účastníky tábora neplatí při odstoupení od přihlášky stornopoplatky.

 2. Přihláška je zrušená a účast stornována pouze zaslaným písemným doporučeným oznámením, ke dni, kdy je toto písemné doporučené oznámení podáno poště.

STORNOVACÍ POPLATKY

Při zrušení přihlášky, při neúčasti na táboře, pobytu nebo nečerpání služeb bez předchozího zrušení přihlášky jsou rodiče povinni uhradit pořadateli následující stornopoplatky:

 1. při zrušení objednávky před nástupem na tábor:

  • 60 a více dní 100,– Kč za osobu
  • 59 až 40 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z předem stanovené ceny
  • 39 až 14 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z předem stanovené ceny
  • 13 až 3 dny skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z předem stanovené ceny
  • 2 a méně dní 100% předem stanovené ceny
 2. Nenastoupí-li dítě na tábor, či nevyčerpá-li službu bez předchozího storna, hradí 100% předem stanovené ceny.

 3. Obecná ustanovení:

  • a) předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech služeb a výletů
  • b) pořadatel má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacené ceny.
  • c) při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanovení počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, nebo nástupu na tábor.